Lost Love...

Temat: Kreska...
...sie rysowalo Luk styczny do okregu i do prostej w pkt A (nalezacym do prostej) Trojkat w 3 rzutniach, wiedzac ze wysokosc Z jest rownolegla do osi poziomo rzutujacej. Klad odcinka byl i trzeba bylo wykreslic kwadrat. Odleglosc punktu rzeczywsita i w rzutach. Prosta przebija ostroslup i wyznaczyc punkty przeciecia 2 grupa Owal w izometrii Luk styczny do okregu i do prostej w pkt A (nalezacym do okręguj) trapez w 3 rzutniach, wiedzac ze przekatne trapezu przecinaja sie pod kontep prostym. Klad odcinka byl i trzeba bylo wykreslic romb o kacie otrym 60stopni Odleglosc odcinaka od .... rzeczywsita i w rzutach. Prosta przebija ostroslup i wyznaczyc punkty przeciecia
Źródło: a6x4s1.fora.pl/a/a,34.htmlTemat: Planimetria - 3 zadania
1. W trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości a i kącie ostrym o mierze 30° wpisujemy prostokąty, których dwa wierzchołki należą do przeciwprostokątnej, a dwa pozostałe do przyprostokątnych tego trójkąta. Który z tych prostokątów ma największe pole? 2. W trapezie równoramiennym jedna z podstaw jest dwa razy dłuższa od drugiej, a przekątna trapezu dzieli kąt przy dłuższej podstawie na połowy. Znajdź długości boków trapezu, jeżeli jego pole wynosi _ (3 pierwiastki z 3) 3/3 3. Wykaż, że pole dowolnego czworokąta ABCO jest równe 1/2|AC|*|BD| sin a, gdzie AC i BD są przekątnymi tego czworokąta, a alfa - miarą kąta pomiędzy tymi przekątnymi. Prosze o pomoc i z gory dzieki!
Źródło: forum.cc-team.org/viewtopic.php?t=8068


Temat: BŁAGAM O POMOC !!!!
...prostokątnym długość krótszej przyprostokątnej wynosi 6 cm, a jeden z kątów jest równy 60 stopni. Oblicz pole koła wpisanego w ten trójkąt. 9.Podstawa /AB/ trójkąta równoramiennego ABC ma długość 4 cm, a ramiona długość 8 cm. Oblicz długości promieni okręgów wpisanych i opisanych na tym trójkącie. 10. Wysokości równoległoboku mają długość 2 cm i 4 cm. Oblicz jego pole wiedząc, że obwód wynosi 30 cm. 11. Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli trapez na dwa trójkąty z których jeden jest równoboczny. Znajdź pole tego trapezu wiedząc, że jego wysokość wynosi 2. 12. Stosunek długości ramion trapezu opisanego na okręgu o promieniu 6 cm wynosi 3:4. Obwód trapezu jest równy 70 cm. Oblicz długości podstaw tego trapezu. BARDZO WAS PROSZĘ O CHOCIAŻ MINIMALNĄ POMOC...
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=1124


Temat: Matura 2009 - główny temat
Korzystamy z cechy podobieństwa trójkątów (bkb) - trójkąty mają ten sam kąt, dlatego jest to najprostszy ze sposobów Podaj treść (mniej więcej) tego zadania 1c to postaram się wyjaśnić Nie podpasowało mi to, bo wspólnym bokiem była ta przekątna trapezu, ale tylko jeden kąt stykał się z tym bokiem. Też myślałem o jakimś prawdopodobieństwie, ale nie potrafiłem wpaść jakie :/
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=336715


Temat: Pole trapezu
Czas rozwiązać zadanie: Narysujmy sobie ten trapez, z wyróżnieniem dwóch trójkątów prostokątnych, których jedna przyprostokątna to wysokość trapezu, a druga to x i y. Znając przeciwprostokątne trójkątów (są to przekątne trapezu) obliczamy x i y (z twierdzenia Pitagorasa): x = √ e² - h² x = √ 15² - 12² x = √ 225 - 144 x = 9 y = √ f² - h² y = √ 20² - 12² y = √ 400 - 144 y = 16 Teraz należy zauważyć, że suma x i y jest sumą długości podstaw trapezu, a więc podstawiamy ją do wzoru na pole trapezu: P = 1/2 * (x+y) * h P = 1/2 * (9+16) * 12 P = 6*25 P = 150...
Źródło: kzefizykagimnazjum.fora.pl/a/a,39.html


Temat: Matematyka Pomocy, wytłumaczenie zadania
Ale ja to mam obliczyć algebraicznie na tablicy ;) Krzychd> oki my fault. A więc co z tego wynika. Mając wysokośc tego trapezu mam jeden bok tego trójkąty, mógłbym obliczyć więc z tw. Pitagorasa przekątna trapezu. Ale nie mam drugiego boku :/ Ten post był edytowany przez Maxxus dnia: 16 Maj 2007 - 21:15
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=257558


Temat: zadania z geometrii -szkola średnia
...promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma 6 cm długości. Oblicz pole tego trójkąta. Zad.2 Oblicz pole rombu, którego bok ma długość 6 cm, a suma długości przekątnych jest równa 16 cm. Zad.3 W trapezie równoramiennym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego podzieliła dłuższą podstawę na odcinki, z których dłuższy ma 8 cm długości. Wiedząc, że wysokość ma długość 7 cm, oblicz pole trapezu. Zad.4 Przekątna trapezu równoramiennego ma długość 61 cm, a wysokość trapezu ma długość 11 cm. Oblicz pole tego trapezu. Zad.5 Kąt ostry rombu ma miarę 30 stopni. Wiedząc, że suma długości jego przekątnych jest równa 20 cm, oblicz pole tego rombu.
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=1326


Temat: TWIERDZENIE PITAGORASA - klasa 2 gimnazjum
1. W trapezie równoramiennym przekątna ma długość 12 cm i tworzy z podstawą kąt miary 30 stopni. Oblicz pole trapezu. 2. Przekątna trapezu równoramiennego jest prostopadła do ramienia i dzieli kąt ostry na połowy. Oblicz obwód i pole trapezu, wiedząc że krótsza podstawa ma 10 cm długości. 3. Przekątne równoległoboku mają długości 8 cm i 4 cm i przecinają się pod kątem 60 stopni. Oblicz długość boków równoległoboku. 4. Krótsza przekątna równoległoboku długości 7 pierwiastków z 2 jest wysokością równoległoboku o kącie ostrym 45...
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=2721


Temat: pole trapezu rownoramiennego opisanego na okregu
Trapez rownoramienny o obwodzie 20cm jest opisany na okregu.Wiedza, ze przekatne trapezu maja dlugosc [tex]sqrt{41}cm[/tex]oblicz pole tego trapezu.
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=1222